Simple Football

För ledare och föräldrar inom
barn- och ungdomsfotboll

languageInformation in English

Idag når endast 2 av 10 av Sveriges barn och ungdomar (Pep-rapporten 2023) FHM:s och WHO:s rekommendation om 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Den siffran är alldeles för låg och måste höjas...

Simple Football är en verksamhet i uppstartsfas som är till för alla som med fotbollen som verktyg engagerar sig för att hålla barn i rörelse.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följ oss så hörs vi!
Nyhetsbrev / Twitter / Instagram

Vision

Ett samhälle där barn och ungdomar genom fysisk aktivitet lägger grunden för ett långt och hälsosamt liv.

Mission

Simple Football ska bidra till ett ökat och bättre engagemang inom barn- och ungdomsfotbollen genom att…

  • Utbilda, vägleda och stötta de som driver verksamheten i lagen.
  • Hjälpa ledare att mötas för att lära av varandra.
  • Hjälpa föräldrar stimulera sina barns fotbollsintresse utifrån barnets bästa.
  • Lyfta fram och uppmärksamma dem som på olika sätt bidrar till en bättre barn- och ungdomsfotboll.
  • Genomföra fotbollsverksamhet i egen regi eller i samarbete med föreningar och företag.

Globala målen

Vårt arbete för barn- och ungdomsfotbollen bidrar till följande av FN:s Globala Mål i Agenda 2030.

3. God hälsa och välbefinnande
4. God utbildning
5. Jämställdhet
10. Minskad ojämlikhet
16. Fredliga och inkluderande samhällen

Barnkonventionen

All vår verksamhet utgår från FN:s barnkonvention enligt RF:s riktlinjer.

Initiativtagare

Simple Football drivs av Permachine AB.

Kontakt

Per Sandström
LinkedIn / E-post